تعرفه سرویس اینترنت ADSL شرکت ....‌

1 ماهه
ترافیک 36 گیگا بایت
12,500 تومان
1 ماهه
ترافیک 60 گیگا بایت
20,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 96 گیگا بایت
25,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 135 گیگا بایت
35,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 180 گیگا بایت
40,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 450 گیگا بایت
50,000 تومان
1 ماهه
ترافیک 3000 گیگا بایت
80,000 تومان

انسان و فناوری

خدمات در فضای مجازی

خدمت شماره یک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمت شماره دو

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمت شماره سه‌

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمت شماره چهار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.