نمونه پروژه های اجرا شده

 • طراحی وب سایت شرکت نت گستر مانی

  لینک دسترسی :http://www.netgostarco.com

  سال اجرا :1394

  تکنولوژی های استفاده شده :PHP & MySql , HTML5, Css3 , JQuery

  توضیحات :...

 • طراحی سایت شرکت پیام آریا

  لینک دسترسی :http://www.payamland.com

  سال اجرا :1394

  تکنولوژی های استفاده شده :PHP & MySql , HTML5, Css3 , JQuery

  توضیحات :...

 • طراحی سایت تولیدی کفش پاپوش

  لینک دسترسی :http://papush.ir

  سال اجرا :1390

  تکنولوژی های استفاده شده :PHP & MySql , HTML5, Css3 , JQuery

  توضیحات :...

 • طراحی سایت شرکت فناوری حیات آبزیان

  لینک دسترسی :http://www.aquatechno.co

  سال اجرا :1392

  تکنولوژی های استفاده شده :PHP & MySql , HTML5, Css3 , JQuery

  توضیحات :...

 • طراحی سایت آقای شهرام جعفری

  لینک دسترسی :http://shahramjafari.com

  سال اجرا :1391

  تکنولوژی های استفاده شده :PHP & MySql , HTML5, Css3 , JQuery

  توضیحات :...

 • طراحی سایت آقای عاطف راد

  لینک دسترسی :http://atefrad.com

  سال اجرا :1390

  تکنولوژی های استفاده شده :PHP & MySql , HTML5, Css3 , JQuery

  توضیحات :...

 • طراحی سایت آقای مسعود جعفری

  لینک دسترسی :http://www.masoud-jafari.com

  سال اجرا :1393

  تکنولوژی های استفاده شده :PHP & MySql , HTML5, Css3 , JQuery

  توضیحات :...